MKA*DEMING d.o.o. - Poduzeće za humanitarno razminiranje, konzalting i inženjering  
 

MKA*DEMING očistio je do sada od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava više od 20 milijuna kvadratnih metara terena na području Republike Hrvatske - od Zadra i Šibenika na jugu, Gline i Siska do područja uz granicu prema susjednoj Mađarskoj u Baranji na krajnjem sjeveroistoku.

MKA*DEMING danas je firma sa iskusnim pirotehničarima, kvalitetnom tehničkom opremom i pomagalima za obavljanje osnovne djelatnosti.

Osim vlastitih kapaciteta MKA*DEMING ima ugovor o trajnoj poslovnoj suradnji s firmom DETEKTOR d.o.o. iz Čakovca koja se sa svojim pirotehničarima i odgovarajućom opremom često uključuje u realizaciju projekata koje izvodi MKA*DEMING.

MKA*DEMING do.o. radi prema međunarodnim regulama i direktivama, posebice prema IMAS-u (Intarnational Mine Action Standard).