MKA*DEMING d.o.o. - Poduzeće za humanitarno razminiranje, konzalting i inženjering  
 

MKA*DEMING d.o.o. za humanitarno razminiranje, konzalting i inženjering poslovima humanitarnog razminiranja bavi se od 2001.godine. U prvoj godini djelovanja očišćeno je od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava 135.000 kvadratnih metara terena u 7 projekata na raznim lokacijama u Hrvatskoj.
MKA*DEMING očistio je do sada od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava više od 20 milijuna kvadratnih metara terena na području Republike Hrvatske – od Zadra i Šibenika na jugu, Gline i Siska do područja uz granicu prema susjednoj Mađarskoj u Baranji na krajnjem sjeveroistoku.
MKA*DEMING danas je firma s kvalitetnom tehničkom opremom i pomagalima za obavljanje osnovne djelatnosti, sa 35 iskusnih pirotehničara (25 + 10 tvrtke kćeri Detektor d.o.o.) i odgovarajućim brojem pomoćnih djelatnika za obavljanje humanitarnog razminiranja, koje prate dva stalna medicinska tima. Strojno razminiranje vrši se sa najsuvremenijim strojem njemačke proizvodnje MineWolf koji je u mogućnosti dnevno razminirati od 15.000 m2 do 30.000 m2 ovisno o konfiguraciji terena.
Osim vlastitih kapaciteta MKA*DEMING ima ugovor o trajnoj poslovnoj suradnji s firmom DETEKTOR d.o.o. iz Vukovara koja se sa svojih 10 pirotehničara i odgovarajućom opremom često uključuje u realizaciju projekata koje izvodi MKA*DEMING.
MKA*DEMING do.o. radi prema međunarodnim regulama i direktivama, posebice prema IMAS-u (Intarnational Mine Action Standard).

U nastojanju da u svom poslovanju osigura maksimalno kvalitetnu uslugu razminiranja, efikasno poslovanje i poslovne rezultate, ali i stabilnu radnu i socijalnu poziciju zaposlenika, MKA*DEMING od 15. srpnja 2003. ima certifikat kvalitete ISO 9001.

Politika zaštite okoliša