MKA*DEMING d.o.o. - Poduzeće za humanitarno razminiranje, konzalting i inženjering  
 

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Uvođenjem sustava upravljanja zaštitom okoliša obvezuje poduzeće MKA*DEMING D.O.O. na stalnu kontrolu i kontinuirano poboljšanje utjecaja na okoliš tijekom pružanja usluga.

Politika zaštite okoliša poduzeća MKA*DEMING D.O.O. obuhvaća slijedeće:

- zaštita okoliša i prirodnih resursa zauzima visoko mjesto među prioritetima poduzeća
- vrši se redovita analiza aspekata okoliša, utvrđivanje najznačajnijih aspekata i njihov utjecaj na okoliš
- sve aktivnosti moraju biti u skladu sa važećim hrvatskim zakonom i ostalim propisima.
- težimo smanjivanju proizvodnje otpada nastalog u našem poslovnom procesu te njegovom pravilnom zbrinjavanju
- uključujemo sve svoje zaposlenike u napore na zaštiti okoliša u njihovoj radnoj sredini
- edukacija zaposlenika je stalni zadatak, a uprava će osiguravati sve potrebne preduvjete za njezinu realizaciju

< Povratak